มูลค่าตลาด Smart Airport จะแตะ 76.52 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2027

มูลค่าตลาด Smart Airport

จะแตะ 76.52 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2027

Transparency Market Research เผยว่า

ความต้องการใช้ระบบอัตโนมัติ ระบบ Self-service และจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น

เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด Smart Airport ที่มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ

มาใช้รองรับความหนาแน่นในสนามบิน

อย่างเช่น นวัตกรรม Biometrics สำหรับระบุตัวตน

ระบบจดจำใบหน้า ระบบตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติ เป็นต้น

คาดการณ์ว่า ในปี 2027 ตลาด Smart Airport

จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมสูงถึง 13% เลยทีเดียว

มาอัพเดทเรื่องราวน่าสนใจ ด้านการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กันได้ที่ TAT Review Magazine Vol.6 No.4 October – December 2020 | Caring Capacity พร้อมให้อ่านและดาวน์โหลดแล้วที่ : 

Share This Story !

0.5 min read,Views: 135,

Related projects

  • ¡Hola! Spanish Travelers

    พฤษภาคม 25, 2024

  • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

    พฤษภาคม 25, 2024

  • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

    พฤษภาคม 25, 2024