•   ในปัจจุบัน Gen Z เริ่มใช้ TikTok เป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนการเดินทางและค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวกันมากขึ้น เนื่องจากคลิปวิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์มนี้ นำเสนอข้อมูลได้รวดเร็วและน่าสนใจกว่าแพลตฟอร์มดั้งเดิมอย่าง Google [...]

    1 min readViews: 87
  •   ‘Mechanical Tree’ หรือ ‘ต้นไม้จักรกล’ เป็นเทคโนโลยีเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าต้นไม้จริงถึง 1,000 เท่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น  [...]

    0 min readViews: 106
  •     บัณฑิต เอนกพูนสินสุข     ในระหว่างที่ประชากรโลกกำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง อุตสาหกรรมยานยนต์กลายเป็นเป้าหมายหลักที่ทุกคนต่างเพ่งเล็งและกล่าวถึงมากที่สุด การนำเสนอจากสื่อต่าง ๆ [...]

    2 min readViews: 495
  • Latest Magazine