•     พัชรวรรณ วรพล     การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกลายเป็นเทรนด์มาแรงในปัจจุบัน โดยเน้นฟื้นฟูและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสถานที่ ชุมชน และจุดหมายปลายทางต่าง [...]

    2 min readViews: 156
  • ข้อมูลจากรายงานครั้งที่ 1 โครงการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Tourism) โดย กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว (กวจ.)   สถานการณ์ด้านการตลาดท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระดับโลก [...]

    2 min readViews: 276
  • รศ. ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์   คงไม่ต้องเกริ่นยาวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังประสบเป็นภาพสะท้อนเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน แนวทางแก้ไขปัญหามีตั้งแต่แคมเปญเชิญชวนสร้างความร่วมมือ ไปจนถึงมาตรการข้อบังคับทางกฎหมาย โดยมีระดับความเข้มข้นในการส่งเสริมหรือบังคับใช้แตกต่างกันไปตามบริบทพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่เรื่องสิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งโลก [...]

    2 min readViews: 352
  • Latest Magazine