Tourism for All promoting universal accessibility

Tourism for All promoting universal accessibility

ประเทศไทยจุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ

สกว. จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาประเทศอังกฤษ

ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มอบหมายนโยบายให้ ผศ.สุภาวดีโพธิยะราช ผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้าดำเนินการบริหารจัดการทุนวิจัยเพื่อสนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยมีอาจารย์ฉัตรฉวี คงดี หัวหน้าทีมวิจัยการผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยท่องเที่ยวของฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า สกว.ร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ครอบคลุมทุกๆ มิติ พร้อมด้วยกลไกสำคัญคือ คณะนักวิจัยเจ้าของผลงานทั้ง 3 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการพัฒนาศักยภาพล้านนา ตะวันออกเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ทุนวิจัย สกว. ปี 2558 โดย ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะแผนงานการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภายใต้อัตลักษณ์และวิถีของท้องถิ่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ทุนวิจัย สกว. ปี 2559 โดย ผศ.ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และคณะรวมทั้งแผนงานการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 รัฐประเทศมาเลเซียภายใต้มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อาเซียน ปี 2558 โดย ดร.นราวดี บัวขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะ ทั้งนี้มีเครือข่ายความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นอย่างดียิ่ง

ภาคเอกชนขานรับงานวิจัย ผลักดันสู่การท่องเที่ยวในกลุ่มพิเศษ

คุณนิธิ สืบพงษ์สังข์ กรรมการผู้จัดการ Nutty’s Adventures ภายใต้เครือข่ายสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Thailand Responsible Tourism Association) ได้จัดทำรายการนำเที่ยวเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา สุราษฎร์ธานี และพัทลุง ที่เป็นผลมาจากการวิจัยของ สกว. และได้นำเส้นทางดังกล่าวไปเสนอขายในงาน World Travel Market (WTM) 2016 ณ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ผลของการเข้าร่วมงานดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรม FAM trip (Familiarization Trip) โดยเชิญผู้ประกอบการ
ธุรกิจนำเที่ยวที่เป็นคู่เจรจาธุรกิจในงาน ซึ่งรวมถึงบริษัท Seable Holidays มาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ในเดือนเมษายน 2560

บริษัท Seable Holidays ได้นำเส้นทางที่ได้จากการสำรวจไปเสนอขายให้กับมูลนิธิผู้พิการทางสายตาในประเทศอังกฤษ เพื่อเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่เป็นผลจากการสนับสนุนของ สกว. ตั้งแต่การวิจัยเพื่อค้นหาศักยภาพสินค้าและประสานงานอำนวยความสะดวกเพื่อนำเอารายการนำเที่ยวไปเสนอขายในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก

ประเทศไทยมีศักยภาพอย่างมาก ในการต้อนรับกลุ่มตลาดท่องเที่ยวเฉพาะ ที่ไม่ใช่แค่ในอังกฤษแต่รวมไปถึงยุโรปและประเทศต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว

ได้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเดินทางไปยัง 8 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ พะเยา ภูเก็ต พังงา พัทลุง และตรัง นับเป็นครั้งแรกที่นักเดินทางกลุ่มนี้เดินทางท่องเที่ยวออกนอกพื้นที่ทวีปยุโรปนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เชื่อมั่นประเทศไทยในการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างจริงจัง

บริษัท Seable Holidays มองหาเส้นทางท่องเที่ยวนอกทวีปยุโรปสำหรับผู้พิการทางสายตาหลังจากท่องเที่ยวในยุโรป
และอังกฤษมานานหลายปี จากที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณ Damiano La Rocca ผู้ก่อตั้งบริษัท Seable Holidays เขาบอกกับเราว่า “ได้เริ่มทำงานร่วมกับ Nutty’s Adventures ตั้งแต่สองปีก่อน หลังจากที่บริษัท Nutty’s Adventures นำเส้นทางท่องเที่ยวไปเสนอขายในงาน WTM ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เราได้มาทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวนี้ ในประเทศไทยก่อนที่จะพาลูกค้าของเรามา ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ ปกติแล้วเราจะไม่พาลูกค้าของเราไปยังเมืองที่มีคนมาก หรืออยู่ในแพ็กเกจทัวร์แต่เราจะพาพวกเขาไปสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวพื้นเมือง” โดยเขามองว่า ประเทศไทยมีศักยภาพอย่างมากในการต้อนรับกลุ่มตลาดท่องเที่ยวเฉพาะ ที่ไม่ใช่แค่ในอังกฤษ แต่รวมไปถึงยุโรปและประเทศต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว โดย Seable Holidays มีแผนที่จะพากลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการทางสายตาจากประเทศต่างๆ เช่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี มายังประเทศไทยอีกในอนาคต

Tourism for All – promoting universal accessibility

ถือเป็นการตอกย้ำภาพที่ชัดเจนตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เข้าถึงได้สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนของ UNWTO ภายใต้หัวข้อ ‘Tourism for All promoting universal accessibility’ กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกเชื้อชาติ ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ

การเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวนอกจากได้สร้างความเชื่อมั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวแล้วสิ่งสำคัญที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้รับ คือการได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนทั้งภาคเหนือและภาคใต้ที่จริงแท้ เพลิดเพลินกับกิจกรรมการแสดงการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การได้รับประทานอาหารพื้นถิ่นที่ปรุงจากวัตถุดิบในพื้นที่ ได้ทดลองสวมเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยมีคนในชุมชนมาช่วยกันจัดการ สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเหล่านี้เกิดขึ้นผ่านกระบวนการวิจัย
และการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และชุมชนโดยค้นหาเรื่องราวที่มีอยู่จริงในชุมชนที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมานำเสนอแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนได้จริง ด้วยการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นสินค้าการท่องเที่ยวตอบรับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลโดยเฉพาะของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ‘Go Local Grow Local’ สอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นความยั่งยืนจากการท่องเที่ยว จากการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ที่สำคัญเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาขึ้นทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ ล้วนตั้งอยู่ในเมืองรองทั้งสิ้น ทั้งจังหวัดพะเยาและจังหวัดพัทลุง โดยเชื่อมโยงกับเมืองท่องเที่ยวหลักของแต่ละภาคได้อย่างลงตัว

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Share This Story !

Published On: 11/05/2018,1.3 min read,Views: 303,

Related projects

  • ¡Hola! Spanish Travelers

    ธันวาคม 3, 2023

  • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

    ธันวาคม 3, 2023

  • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

    ธันวาคม 3, 2023