Climate Clock จับเวลานับศูนย์ (สูญ)

เพราะต้องการย้ำเตือนผู้คนให้หันมาสนใจ ‘วิกฤติโลกร้อน’

กัน โกแลน และแอนดรูว์ บอยด์ ศิลปิน นักเขียนและนักเคลื่อนไหวชาวอเมริกัน

จึงสร้าง ‘นาฬิกาสภาพอากาศ’ หรือ ‘Climate Clock’ ขึ้นมา

นาฬิกานี้แสดงตัวเลข 2 ค่า บนแถบสีแดงกับแถบสีเขียว

ตัวเลขในแถบสีแดง (Deadline) คือ ‘ปริมาณคาร์บอนของโลก’ ที่สามารถปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศได้

โดยไม่ทำให้อุณหภูมิโลกสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งตอนนี้เหลืออยู่ที่ 305 พันล้านตัน

คาดว่า ถ้าเรายังปล่อยก๊าซคาร์บอนแบบที่เราทำอยู่ตอนนี้ไปเรื่อยๆ

ในอีก 7 ปีข้างหน้า ค่าคาร์บอนนี้จะทำให้เกิด ‘ภาวะโลกร้อน’

ซึ่งได้แก่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เลวร้าย น้ำแข็งขั้วโลกละลาย

ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น พืชและสัตว์จำนวนมากจะสูญพันธุ์ ฯลฯ

ส่วนตัวเลขในแถบสีเขียว (Lifeline) คือ ‘เปอร์เซ็นต์การเติบโตของการผลิตพลังงานหมุนเวียน’

หรือพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ 28 เปอร์เซ็นต์

เราต้องทำให้ Lifeline ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ก่อนที่ Deadline ของเราจะถึง 0

ด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก และหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนแทน

ไม่งั้นเราจะเป็นฝ่าย ‘สูญ’ เอง

Climate Clock ถูกติดตั้งในหลายเมืองทั่วโลก เพื่อย้ำเตือนถึงวิกฤตินี้

หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ https://climateclock.world/

Share This Story !

Published On: 04/03/2021,0.3 min read,Views: 228,

Related projects

  • ¡Hola! Spanish Travelers

    ธันวาคม 3, 2023

  • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

    ธันวาคม 3, 2023

  • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

    ธันวาคม 3, 2023