แบบประเมินความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ TAT Review Magazine

หมายเหตุ : กองบรรณาธิการจะมอบของที่ระลึกให้ผู้ตอบแบบสอบถาม อาทิ เครื่องเขียน พวงกุญแจ กระเป๋าผ้า ร่ม กระติกน้ำ ฯลฯ จำนวนอย่างน้อย 100 ชิ้น และขอสงวนสิทธิ์ของพนักงานและลูกจ้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการรับรางวัล

Share This Story !

0.1 min read,Views: 398,

Related projects

  • ¡Hola! Spanish Travelers

    พฤษภาคม 25, 2024

  • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

    พฤษภาคม 25, 2024

  • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

    พฤษภาคม 25, 2024