พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรปรับปรุงใหม่ 4 ห้อง

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร จำนวน 4 ห้อง ภายในหมู่พระวิมานวังหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ประกอบด้วย พระที่นั่งอุตราภิมุข จัดแสดงเรื่องอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ พระที่นั่งปัจฉิมาภิมุข

จัดแสดงเรื่องโลหศิลป์ : ประณีตศิลป์ในงานโลหกรรม พระที่นั่งบูรพาภิมุข จัดแสดงเรื่องศัสตราวุธ : ศาสตร์และศิลป์ในการสงคราม พระที่นั่งทักษิณาภิมุข จัดแสดงเรื่องนาฏดุริยางค์ : มหรสพและการละเล่นของหลวง

 

สำหรับการจัดแสดงที่น่าสนใจในพระที่นั่งอุตราภิมุขคือ เรื่องอิสริยพัสตราภูษาภัณฑ์ เป็นเรื่องราวของผ้าและเครื่องแต่งกายแสดงราชอิสริยยศยศของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ในราชสำนัก และแสดงยศถาบรรดาศักดิ์ของขุนนางและบุคคลชั้นสูง รวมถึงผ้าและเครื่องประดับที่เกี่ยวเนื่องกับผ้า ซึ่งแสดงฐานันดรทางสังคมอย่างหลากหลายผ้าโบราณเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นของพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ และของประทานจากพระบรมวงศานุวงศ์แห่งบรมราชวงศ์จักรีวงศ์ มีพระภูษาทรง ฉลองพระองค์ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งเป็นของประทานหรือบริจาคจากทายาทของพระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และคหบดี ซึ่งเป็นผ้าที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย เช่น ผ้ายกไหม ผ้ายกดิ้นเมืองนครศรีธรรมราช ผ้ายกจากภาคเหนือ ผ้าสมปักปูมหรือผ้ามัดหมี่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผ้าที่ราชสำนักสั่งทำจากต่างประเทศ เช่น ผ้าพิมพ์หรือผ้าลายอย่าง จากประเทศอินเดีย ผ้ายกไหมจากประเทศจีน รวมถึงผ้าที่เป็นสินค้านำเข้า จากต่างประเทศเป็นปกติ เช่น ผ้าแพรจีน และผ้าลายจากอินเดีย ซึ่งทั้งราชสำนักซื้อหาไว้ใช้สอยเพื่อตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ตกแต่งอาคารบ้านเรือน ทำผ้าม่าน ผ้าปูลาด ผ้าห่อของมีค่าถวาย เช่น ใช้ห่อคัมภีร์ใบลานเป็นพุทธบูชา ตกแต่งโบสถ์วิหาร เป็นต้น

 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการถาวร ได้ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โทรศัพท์ 0 2224 1402, 0 2224 1333

(ข้อมูลและภาพ : จากกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร)

Share This Story !

Published On: 06/02/2018,0.2 min read,Views: 194,

Related projects

  • ¡Hola! Spanish Travelers

    ธันวาคม 3, 2023

  • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

    ธันวาคม 3, 2023

  • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

    ธันวาคม 3, 2023