แผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภายหลังวิกฤต COVID-19 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

หลังจากภาวะหดตัวอย่างรุนแรงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

จากวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ซึ่งสร้างความเสียหายในเชิงมูลค่ามหาศาล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วางแผนและจัดเตรียมแนวทางที่จะฟื้นฟูให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกลับมาดำเนินต่อไปได้

 

เราจะมาเปิดแผนให้ดูกัน

 

 

แนวทางการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้กลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกครั้ง หลังเผชิญกับสภาวะหดตัวจาก COVID-19

ซึ่ง ททท. จะดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้การเตรียมความพร้อมสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้กำหนด 3 จุดขาย ได้แก่ ความปลอดภัย วัฒนธรรม และธรรมชาติที่จะใช้ในการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวไทยกลับมาแข็งแกร่งและยั่งยืน

 

 

ระยะที่ 1 Lockdown Exit 

ในระยะแรก เมื่อสถานการณ์ COVID-19 เบาความรุนแรงลงจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมให้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้บ้างแต่จะต้องอยู่ในแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะการเดินทาง และการอยู่ในที่ชุมชน

มีการรื้อฟื้นภาคธุรกิจโดยการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ด้วยมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration)

เพิ่มการจัดเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

 

 

ระยะที่ 2 Selective Open

หลังจากการผ่อนปรนมาตรการควบคุมแล้ว จะขยายผลต่อโดยเริ่มเปิดเมืองบางส่วน อนุญาตให้เดินทางได้ ไม่เกิน 60% ของพื้นที่ที่ได้พิจารณาและผ่านการคัดเลือกมาแล้ว

เน้นกระตุ้นให้คนไทยออกมาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศชูกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และนำธุรกิจที่ผ่านรับรองมาตรฐาน SHA มาช่วยส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเป็นการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ของไทยไปในตัว

 

 

ระยะที่ 3 Extensive Open

 

เมื่อสถานการณ์ COVID-19 อยู่ในการควบคุมจะประกาศเปิดประเทศสู่ความยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ยังมุ่งสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวในไทยมากขึ้น และเพิ่มการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติระดับบน โดยนำเสนอภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นอกจากนี้ จะขยายฐานกลุ่มท่องเที่ยวซ้ำ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

 


 

มาอัปเดตเรื่องราวน่าสนใจ ด้านการท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กันได้ที่ TAT Review Magazine Vol.6 No.4 October – December 2020 | Caring Capacity

พร้อมให้อ่านและดาวน์โหลดแล้วที่ : https://bit.ly/34TghQ3

Share This Story !

Published On: 05/11/2020,1.2 min read,Views: 378,

Related projects

  • ¡Hola! Spanish Travelers

    กุมภาพันธ์ 25, 2024

  • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

    กุมภาพันธ์ 25, 2024

  • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

    กุมภาพันธ์ 25, 2024