ทำความรู้จัก นักท่องเที่ยวชาวจีนรุ่นใหม่ใช้จ่ายสูง ‘Crazy Rich Chinese Travelers’


ประเทศไทย หนึ่งในจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมในภูมิภาคเอเชียของชาวจีน
โดยเฉพาะกับกลุ่มที่มีคุณภาพ อย่างชาวจีน ‘รุ่นใหม่’ ที่มีการ ‘ใช้จ่ายสูง’ หรือแต่ละครั้งมีการใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่าชาวจีนทั่วไปที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
TAT REVIEW MAGAZINE ขอชวนคุณ มาทำความรู้จักกับนักท่องเที่ยวชาวจีนรุ่นใหม่ ที่เดินทางมาเยือนบ้านเรา ว่านอกจากกระเป๋าจะหนักแล้ว ยังมีทัศนคติ ความคิดเห็น และชื่นชอบกิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างไรบ้าง


นิยามนักท่องเที่ยวชาวจีนคุณภาพสูง

นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงชาวจีน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง ใน 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีแนวโน้มเดินทางบ่อยและใช้เวลาในการเดินทางที่นานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป

โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีรายได้ส่วนตัวตั้งแต่ 1,900,000 บาทต่อปีขึ้นไป อีกทั้งยังมีทัศนคติเชิงบวกต่อการท่องเที่ยว
ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและมรดกทางสังคมวัฒนธรรมอีกด้วย



สื่อออนไลน์ที่ใช้งานโดยทั่วไปมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยการใช้งานแอปพลิเคชั่น หรือสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยม

ได้แก่ WeChat 60% Baidu 44% และSina Weibo 32% ตามลำดับ
แสดงให้เห็นถึงการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บน Platform ที่หลากหลายในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้



 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกจุดหมายท่องเที่ยว

แน่นอนว่าในการเลือกจุดหมายในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ย่อมมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในการ
ประกอบการตัดสินใจ จากการศึกษาพบว่า 61% ของนักท่องเที่ยวเลือกจากเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 54% เลือก
จากความปลอดภัย และ 53% เลือกจากเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น

 



 

กิจกรรมและค่าใช้จ่าย

กิจกรรมที่นิยมเป็นอย่างมากในนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วิถีชีวิต
ท้องถิ่น และการชิมอาหารท้องถิ่น

ในส่วนของค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
สถิติค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดินทางด้วยตนเอง เฉลี่ย 175,882 บาทต่อทริป
และสถิติค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ เฉลี่ย 190,286 บาทต่อทริป
ซึ่งแตกต่างกับนักท่องเที่ยวกลุ่มทั่วไปเกือบ 2.5 เท่าตัว

 



 

ประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวคุณภาพชาวจีน

ในสายตาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มองประเทศเราว่ามีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในด้าน “อัธยาศัยไมตรีของคนท้องถิ่น”

โดยสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ อยากเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ อาหารไทย และผลไม้

ที่น่ายินดีก็คือ จากสถิติพบว่า 81% ของนักท่องเที่ยวคุณภาพชาวจีน สนใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต

Share This Story !

Published On: 22/05/2020,0.6 min read,Views: 170,

Related projects

  • ¡Hola! Spanish Travelers

    ธันวาคม 3, 2023

  • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

    ธันวาคม 3, 2023

  • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

    ธันวาคม 3, 2023