ท่องเที่ยวฮีลใจ เทรนด์สปาเพื่อรักษาสุขภาพกายใจ

ชญานิน วังซ้าย

 

เครียด… เหนื่อย… กังวล…

 

เหตุการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างกว้างไกลในหลากหลายมิติ หนึ่งในนั้นคือผู้คนเริ่มหันมาทบทวนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของตัวเองและครอบครัวคืออะไร จากวิกฤตที่ต้องเผชิญตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้คนจำนวนมากตัดสินใจว่าสิ่งนั้นก็คือ “สุขภาพ” นั่นเอง งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า วิกฤต COVID-19 ทำให้ความสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและวางแผนที่จะใช้จ่ายเพื่อสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ นิยามของคำว่าสุขภาพ (Wellness) หรือความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) ก็ขยายขอบเขตกว้างขึ้น โดยหมายรวมไปถึงสุขภาพจิต หรือ Mental Health ด้วย

 

การศึกษาของ McKinsey ในปี 2021 พบว่าผู้บริโภคร้อยละ 79 เชื่อว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ และร้อยละ 42 จัดลำดับความสำคัญต่อประเด็นเรื่องสุขภาพเป็นอันดับที่ 1 ในทำนองเดียวกันการสำรวจความเห็นผู้บริโภคของ Accenture ในปี 2021 พบว่าผู้บริโภคร้อยละ 67 กล่าวว่าจะใช้เวลาและใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มมากขึ้น ผลวิจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสนใจและความสำคัญของสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในสายตาของคนทั่วไป

 

นอกจากนี้ สำหรับผู้บริโภคในปัจจุบันสุขภาพใจก็มีความสำคัญไม่แพ้สุขภาพกาย เหตุการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ความเครียดของประชาชนทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น สถาบันศึกษาเศรษฐกิจการเงินหรือ Institute for Fiscal Studies (IFS) ประเทศอังกฤษ รายงานว่าในเดือนเมษายน 2020 คนอังกฤษมีความเครียดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 8.1% ความเครียดและความกังวลที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ผู้คนทั่วไปหันมาเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิต และทำให้ความเข้าใจความหมายของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีกว้างขวางขึ้นกว่าเดิม

 

ภาพกิจกรรมโยคะ ของ Four Seasons Resort Scottsdale USA

 

ทางด้านการท่องเที่ยว นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ก็เปลี่ยนไปเช่นกัน รายงาน Global Wellness Economy ปี 2021 ของสถาบันด้านสุขภาพสากล หรือ Global Wellness Institute (GWI) พบว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก หรือ Secondary Wellness Travel เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 92 ของการเดินทางเชิงสุขภาพทั้งหมดในปี 2020 การท่องเที่ยวประเภทนี้หมายถึงการเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อธุรกิจ (Business) หรือการพักผ่อน (Leisure) แต่มีการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพบางประเภท สะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบันมีการผสานกลมกลืนไปกับการท่องเที่ยวทั่วไปอย่างแนบแน่น

และหนึ่งในกิจกรรมเชิงสุขภาพที่นักท่องเที่ยวนิยมกันมากที่สุดก็คือสปา (Spa) และบ่อน้ำแร่/น้ำพุร้อน (Thermal/Mineral Spring) จากรายงานฉบับเดียวกันของ GWI มูลค่าตลาดสปาในปี 2017 – 2019 เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.7 โดยมีมูลค่า 110.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2019 ในปี 2020 การเติบโตของตลาดลดลงร้อยละ 38.6 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 หรือมีมูลค่าเหลือ 68 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ทั้งนี้ GWI คาดว่าระหว่างปี 2020 ถึง 2025 การเติบโตของภาคธุรกิจบ่อน้ำแร่น้ำพุร้อนและสปาจะสูงเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ของอุตสาหกรรมเชิงสุขภาพทั้งหมด หรือเติบโตเฉลี่ย 18.1% ต่อปีสำหรับบ่อน้ำแร่น้ำพุร้อน และ 17.2% สำหรับสปา

 

หากมองว่าเทรนด์สุขภาพหลัง COVID-19 คือการหันมาใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพจิตมากเท่ากับสุขภาพกาย การให้บริการเชิงสุขภาพแบบใหม่สามารถผนวกการบำบัดด้วยการออกกำลังกาย โภชนาการ ฝึกหายใจ ปรับคุณภาพการนอน การบำบัดด้วยธรรมชาติ บำบัดด้วยเสียง และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเรียกความสมดุลทั้งร่างกายและอารมณ์กลับคืนมาให้แก่ลูกค้า

 

 

ภาพสปาของ Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico

 

มีตัวอย่างสปารีสอร์ททั่วโลกที่ปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการเชิงสุขภาพเพื่อตอบรับเทรนด์ใหม่นี้ ผ่านการใส่กิจกรรมเพื่อบำบัดรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งดูแลสุขภาพกายและผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ เน้นการบำบัดที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร ใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico ขยายการให้บริการสปาและการบำบัดสุขภาพภายในรีสอร์ทเพื่อตอบรับกับทิศทางความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ถามหากิจกรรมเชิงสุขภาพมากขึ้น โดยทางโรงแรมวางแผนจะย้ายส่วนของฟิตเนสออกจากบริเวณสปาเพื่อขยายพื้นที่ให้กับบริการบำบัดสุขภาพ (Treatment) อื่น ๆ โดยจะมีพื้นที่ให้บริการเชิงสุขภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร 10 กว่าห้องภายในบริเวณมากกว่า 12,000 ตารางฟุต

 

ภาพ Hydrothermal Treatment ของ Grand Wailea Maui Hawaii

 

Grand Wailea Maui Hawaii ให้บริการบำบัดด้วยน้ำร้อน (Hydrothermal Treatment) และสระน้ำเค็มที่คืนพลังและความมีชีวิตชีวาในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติเนื่องจากสามารถเชื่อมกับพื้นที่ข้างนอกได้แบบกึ่ง Open-space นอกจากนี้ โรงแรมยังปรับเปลี่ยนการตกแต่งสปาจากเดิมที่ตกแต่งสไตล์ยุโรปโดยใช้หินอ่อนมาเป็นการตกแต่งสไตล์ท้องถิ่นโดยใช้วัสดุในพื้นที่ของฮาวาย เช่น หินลาวา กลิ่นอาโรมาที่ใช้ภายในสปาก็สกัดจากพืชและดอกไม้ประจำถิ่นทำให้ได้บรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของฮาวายอย่างแท้จริง การให้บริการภายในสปาก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกัน เช่น การนำเสนออาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เน้นหลักโภชนาการ

 

Montage Los Cabos Mexico นำเสนอบริการเชิงสุขภาพและการบำบัดที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ตัวอย่างเช่น คอร์ส “Bathing with Whales” เคลื่อนไหวในน้ำไปพร้อมกับเสียงปลาวาฬโดยมีนักบำบัดคอยกำกับ กิจกรรม “Cleansing Ritual with a Shaman” เข้าร่วมพิธีชำระล้างกับหมอผีอินเดียนแดง “Mezcal Massage” การนวดแผนเม็กซิกันที่ใช้การอบด้วยสมุนไพรพื้นถิ่นของโออาซากา (Oaxaca)

 

Four Seasons Resort Scottsdale USA กิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ คือคลาสเพื่อสุขภาพขนาดเล็กที่ใช้พื้นที่กลางแจ้ง ตัวอย่างเช่น คลาสอาบทะเลทราย (Desert Bathing) ซึ่งเป็นกิจกรรมในลักษณะเดียวกับการอาบป่าแต่ใช้ประโยชน์จากนิเวศธรรมชาติที่มีอยู่ ซึ่งในคลาสนี้จะมีการฝึกหายใจ โยคะ ยืดตัว และฝึกเห็นคุณค่าความงามของธรรมชาติ (Nature Appreciation) ร่วมกับนักบำบัดผู้เชี่ยวชาญ

การปรับเปลี่ยนการให้บริการเชิงสุขภาพของสปาหรือโรงแรมให้มีกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือไปกว่าการนวดและการแช่บ่อน้ำร้อน โดยเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งกายใจ เป็นทิศทางการเติบโตที่น่าสนใจของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต สำหรับประเทศไทยที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ ก็มีศักยภาพในการเจาะตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในรูปแบบใหม่นี้เช่นเดียวกัน โดยอาจนำเสนอการนั่งสมาธิหรือโยคะท่ามกลางธรรมชาติ เมนูอาหารที่ใช้ประโยชน์จากคุณค่าสมุนไพรท้องถิ่น หรือแม้แต่การผนวกเรื่องความเชื่อความศรัทธาในการดูแลรักษาสุขภาพ

 

สุดท้ายแล้ว การท่องเที่ยวเพื่อฮีลสุขภาพคงต้องให้ความสำคัญกับคนทั้งคน คือทั้งกายและใจนั่นเอง

 

ภาพสปาของ Montage Los Cabos Mexico

 


แหล่งข้อมูล:
 1. World Travel and Tourism Council. Trending in Travel Emerging consumer trends in Travel & Tourism in 2021 and beyond. November 2021
 2. Global Wellness Institute. The Global Wellness Economy: Looking Beyond COVID. December 2021
 3. Thornell, Carley. Hotel Spas Expand Into Mental Wellness Beyond the Staple of Massage. Skift.com. July 2022 <https://skift.com/2022/07/05/hotel-spas-expand-into-mental-wellness-beyond-the-staple-of-massage/>

 

ภาพประกอบบทความ:
 1. www.forbestravelguide.com
 2. www.hyatt.com
 3. www.montagehotels.com
 4. www.fourseasons.com/scottsdale

Share This Story !

Published On: 26/08/2022,3.8 min read,Views: 1195,

Related projects

 • ¡Hola! Spanish Travelers

  กุมภาพันธ์ 25, 2024

 • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

  กุมภาพันธ์ 25, 2024

 • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

  กุมภาพันธ์ 25, 2024