เมืองกับเที่ยว…เรื่องเดียวกัน?

การมีอยู่ของเมืองทำให้เกิดความสำคัญทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้น

แล้วเราจะสามารถทำให้เมืองไทยของเราเป็นเมืองน่าอยู่ได้อย่างไร?

 

ร่วมค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การจัดการการท่องเที่ยว และการพัฒนากรุงเทพมหานคร
ให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ผ่านมุมมองของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
‘ศานนท์ หวังสร้างบุญ’ ได้แล้ววันนี้

 

 

Share This Story !

0.1 min read,Views: 245,

Related projects

  • ¡Hola! Spanish Travelers

    เมษายน 21, 2024

  • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

    เมษายน 21, 2024

  • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

    เมษายน 21, 2024