75% ของผู้เดินทางระยะไกลมีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวยุโรปในปี 2024

 

จากรายงานของ Long-Haul Travel Barometer Long-Haul Travel Barometer ฉบับที่ 1 ประจำปี 2024 ที่จัดทำโดย European Travel Commission (ETC) และบริษัทขนส่งระบบราง Eurail ได้ระบุถึงแนวโน้มการเดินทางระหว่างประเทศของตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากกลุ่มเป้าหมายหลัก 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2024 โดยพบว่า

นักท่องเที่ยวจากบราซิล (76%) ออสเตรเลีย (73%) แคนาดา (72%) และเกาหลีใต้ (71%) มีความตั้งใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุด ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มคงที่ ไม่แตกต่างจากปี 2023 (60%) ส่วนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีการวางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยประมาณ 5% แต่ความตั้งใจที่จะเดินทางยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก (35%) ในทางกลับกันความต้องการเดินทางท่องเที่ยวระยะไกลของนักท่องเที่ยวจีนลดลงถึง 14% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม 75% ของกลุ่มผู้ที่สนใจเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั้งหมดใน 7 ประเทศ มีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวยุโรปในปี 2024 ขณะที่มีเพียง 25% เท่านั้นที่เลือกจะเดินทางไปยังทวีปอื่น

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังได้ระบุถึงปัจจัยที่นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะเดินทางไปเที่ยวยุโรปในปีนี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยพบว่าความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการเลือกจุดหมายปลายทาง (45%) ตามมาด้วยปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่มีความพร้อมและมีราคาที่จับต้องได้ (38%)

ที่มา: Globetrender 2024

Share This Story !

0.3 min read,Views: 80,

Related projects

  • ¡Hola! Spanish Travelers

    พฤษภาคม 25, 2024

  • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

    พฤษภาคม 25, 2024

  • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

    พฤษภาคม 25, 2024