สถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565

งานวิเคราะห์ตลาดในประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ททท.

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2565

 

ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ

 

สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 ขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวม 1,588,300 คน ขยายตัวร้อยละ 7,734 และสร้างรายได้ประมาณ 80,126 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3,658 แสดงให้เห็นว่าผลจากการผ่อนคลายมาตรการขาเข้าประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกมาตรการ TEST&GO ยกเลิกใช้ผลตรวจ RT-PCR ก่อน-หลังเดินทางมาถึงไทย ลดวันกักตัว ลดวงเงินประกัน COVID-19 การเปิดจังหวัดชายแดนทางอากาศและทางบกทั่วประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ลาว และกัมพูชา ประเทศในภูมิภาคเอเชียยกเลิกและลดเวลากักตัวขากลับเข้าประเทศหลังเดินทางเที่ยวไทย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ฮ่องกง จีน การกลับมาเปิดเที่ยวบินและเพิ่มความถี่เที่ยวบินจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ได้แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย โอมาน และซาอุดีอาระเบีย และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดศักยภาพของไทย เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย-อินเดีย การฟื้นความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบีย จัดกิจกรรม Joint Promotion เข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Trade show, Road show และ Fam trip ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บรรยากาศการเดินทางเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติสดใสขึ้นทั้งในด้านจำนวนและรายได้

 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ฉุดรั้งการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวในไตรมาสนี้ คือ ผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ รวมถึงเศรษฐกิจทั่วโลกที่อยู่ในภาวะชะลอตัว การปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารเครื่องบินจากราคาน้ำมัน และราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีแนวโน้มปรับตัวสูง ซึ่งลดทอนความเชื่อมั่นและสภาพคล่องในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินนโยบาย Zero Covid ของจีนเพื่อรับมือกับการระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศส่งผลให้โอกาสในการเดินทางต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม Leisure ล่าช้าออกไป

 

 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและอาเซียน) คาดว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยจำนวน 723,561 คน สร้างรายได้การท่องเที่ยวประมาณ 25,568 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10,420 และร้อยละ 4,124 ตามลำดับ

 

 

ภูมิภาคยุโรป คาดว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวมทั้งสิ้น 323,837 คน สร้างรายได้การท่องเที่ยวประมาณ 22,029 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4,366 และร้อยละ 2,572 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

 

 

ภูมิภาคอเมริกา คาดว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยจำนวน 91,536 คน และสร้างรายได้การท่องเที่ยวประมาณ 5,897 ล้านบาท หรือ ขยายตัวร้อยละ 2,306 และร้อยละ 1,294 ตามลำดับ โดยนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุด

 

 

ภูมิภาคเอเชียใต้ คาดว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยจำนวน 229,508 คน และสร้างรายได้การท่องเที่ยวประมาณ 9,263 ล้านบาท หรือ ขยายตัวร้อยละ 58,448 และร้อยละ 23,492 ตามลำดับ ซึ่งเอเชียใต้นับเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดอย่างต่อเนื่อง

 

 

ภูมิภาคโอเชียเนีย คาดว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยจำนวน 63,499 คน และสร้างรายได้การท่องเที่ยวประมาณ 4,323 ล้านบาท หรือ ขยายตัวร้อยละ 15,019 และ ร้อยละ 8,992  ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

 

 

ภูมิภาคตะวันออกกลาง คาดว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยจำนวน 146,337 คน และสร้างรายได้ประมาณ 12,382 ล้านบาท หรือ ขยายตัวร้อยละ 14,247 และร้อยละ 9,060 ตามลำดับ

 

 

ภูมิภาคแอฟริกา คาดว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยจำนวน 10,022 คน และสร้างรายได้ประมาณ 665 ล้านบาท หรือ ขยายตัวร้อยละ 1,865 และร้อยละ 1,056 ตามลำดับ

Share This Story !

Published On: 05/08/2022,1.1 min read,Views: 893,

Related projects

  • ¡Hola! Spanish Travelers

    กุมภาพันธ์ 25, 2024

  • ‘เรื่องเล่น’ เรื่องเล็กน้อยมหาศาล

    กุมภาพันธ์ 25, 2024

  • ‘DESERT SUPERCITY’ มหานคร แห่งทะเลทราย

    กุมภาพันธ์ 25, 2024